גשש דלק באיירוולף – תיאור ואיפוס

19 פבר גשש דלק באיירוולף – תיאור ואיפוס

תיאור כללי ותאורית הפעולה

הגשש חש שינוי במפלס דלק באמצעות חיישן קיבולי המיוצר משני מוליכים מתכתיים. נמדדת ההתנגדות הפנימית בין צינור האלומיניום החיצוני לבין מוט הפליז שעובר בתוכו.

לגשש יש גם מסנן אות שדואג לקריאה יציבה של רמת הדלק. בשל הייצוב, יכול לקחת עד 120 שניות כדי לעדכן שינוי בפועל בכמות דלק. סינון זה יבוא לידי ביטוי בעת מילוי מיכל הדלק כך שלא תיראה עליית המפלס באופן מיידי.

אספקת המתח יכולה להיות 10-28 וולט.

סוגי גששים

ישנם סוגים שונים של גששים המתאימים לצורות התקנה ושימוש שונות. הנפוץ בשימוש בכלים שלנו הוא זה אשר אינו מתכופף ומותקן באופן ישר מחלקו העליון של מיכל הדלק (Non-Bendable).

מספר נקודות הכייול

ישנם שני סוגי גששים המתאימים לשימושים שונים. האחד בעל 5 נקודות כייול והשני רק עם שתיים.

בגשש עם חמש נקודות הכייול משתמשים במיכלי דלק שירידת מפלס הדלק בהם אינה לינארית – עגולים או בעלי צורות משונות.

גשש השתי הנקודות מתאים למיכלים מלבניים כמו אלו הקיימים ב  AirWolf.

כל מטוסי ה AirWolf מגיעים עם גשש זה.

מצבי פעולת הגשש

לגשש שני מצבי פעולה – כיול ומופעל.

הגשש מגיעה מהמפעל במצב הכיול ותמיד ניתן להפעיל את מוד הכיול שוב. (עיין בהוראות הכיול).

כאשר המתח מופעל לגשש, הוא מבצע בדיקה עצמית קצרה. הלד האמצעי יהבהב בזמן הבדיקה. המכוון יציין ‘מלא’ לשניה ואז ‘ריק’ לעוד שניה.

בדיקה זו מאפשרת את בדיקת הגשש וגם את בדיקת הקריאה בלוח השעונים. לאחר הבדיקה העצמית הלד האמצעי יהבהב כל כמה שניות לצייון מצב פעולה רגיל.

סרט הדרכה על איפוס הגשש

הסרט הבא ממחיש ומסביר את תהליך האיפוס ובצרוף ההוראות מטה, יעזור לכם לבצע את האיפוס בעצמכם.

כניסה למצב כייול

ניתן לכייל את הגשש מספר בלתי מוגבל של פעמים

סדר נקודות הכייול הוא ממצב ריק, ¼, ½, ¾, ומלא בגשש עם חמש נקודות.

בגשש שתי נקודות שהוא הנפוץ ביותר אצלנו, סדר הנקודות הוא ריק, ואז מלא.

קביעת הנקודה הריקה (הראשונה) יכולה לקחת עד 16 שניות. קביעת האחרות קצרה יותר, עד 2 שניות

הכייול (גשש עם שתי נקודות כייול)

  • כדי להיכנס למצב כייול, לחץ על הכפתור (BUTTON) בזמן הפעלת המתח למטוס
  • שני הלדים הקיצוניים יאירו והאמצעי יהבהב
  • שחרר את הכפתור – האור השמאלי ידלק ויציין מצב ריק
  • מלא את המיכל למצב בו תרצה לראות ‘ריק’. במטוסים שלנו רצוי למלא כ 7-8 ליטר בכדי שהגשש יתחיל להרגיש את הדלק וגם בכדי להשאיר דלק לחירום
  • לחץ על הכפתור. הלד יפסיק להבהב וישאר דלוק בזמן שהגשש מתאפס. זה יכול לקחת עד 16 שניות.
  • האור הימני יתחיל להבהב כאשר הגשש מוכן להמשיך
  • מלא את המיכל עד למצב מלא
  • לחץ שוב על הכפתור לקביעת מצב זה
  • האור האמצעי יתחיל להבהב כל 5 שניות לציון מצב פעולה תקין

מצבי הלדים

חיווי תקלות

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות